ekolandia.se © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use
Ekolandia - på naturens villkor

   Inspirationskälla:

     Dian Fossey

 

      • Dian Fossey hemsida »

 

      • Gorillafond »

 

 

 

 

 

 

 

Dian Fossey, 1932–85, amerikansk handikappterapeut, som ägnade större delen av sina sista 19 år åt att studera och skydda bergsgorillorna i Virungabergen i Rwanda. I början av 1980-talet innehade hon en gästprofessur vid Cornelluniversitetet i USA och gav 1983 ut Gorillas in the Mist ("De dimhöljda bergens gorillor"). Den 28 december 1985 hittades Fossey mördad i sitt läger i Karisoke. Mordet är fortfarande ouppklarat.

 

Dr. Dian Fossey grundade "Karisoke™ Research Center" in Rwanda’s Virungas bergen, 1967, för att skydda och studera de rödlistade berggorillor. Även om hennes liv fick ett aprupt slut, så har hennes arbete fortsatt genom Karisoke Research Center och har växt till att bevara även andra fria och vilda djur och erbjuder program för människor som bor i gorillornas närmaste omgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De båda föräldralösa ungarna Coco och Pucker var nära döden när Dian Fossey fick hand om dem. De hade fångast i det fria av tjuvjägare.

 

 Tjuvjägarna är skyldiga till två tredjedelar av dödsfallenbland gorillorna.

 

Vuxna hangorillor dödades förr av tjuvjägare för "sumu", ett arikanskt ord för svart magi. Tjuvjägarna skar av gorillorna öron, tunga, testiklar och lillfingrar och bryggde dem sedan till ett elixir som påstods förläna den människa som drack den sylverryggens potens.

 

Idag fångar tjuvjägarna gorillaungar och säljer till utländska zoologiska trädgårdar, och gorillor fastnar också i fällor som är avsedda för andra djuren.

 

Patrullerna söker igenom den fridlysta parker och förstör fällor, konfiskerar vapen och befria djur ur fällor när deän kan. Sådan aktiv miljövård är nödvändigt om de återstående djuren i Virunga bergen skall överleva.

 

Alan Carlsson ansvarig inom tropikfrågor vid WWF, meddelat att endast 480 gorillor lever kvar i Virunga nationalparken, patrullen tas bort över 2000 fällor snaror per år. Situationen är väldigt akut vid Virunga-bergen, där utifrån de tjuvjägare även Kongos

gerillan trupper gick in i parken mark och gorillor har blivit tyvärr deras måltavlan också.