edsbyn/1.4906635-biking-for-wolves,

Ekolandia - på naturens villkor 

ekolandia.se © 2011

The friend of Nature

 

gianluca@ekolandia.se

www.ekolandia.se

Genomfört projekt Sommaren 2012:

 

Biking for the Wise

of the Forest

 

Cykeltur för den förföljda

Skogens Vise

 

I Pessiniki Skogens Vises spår

 

 

 

FÖLJ BLOGGEN /se fliken "blogg" så kan du följa cykelturen i detalj.

Följ naturvän på cykelturen

 

Namnlistan för att skydda skogens vise: (se fliken petition) eller klicka >>petition

 

Inspiration till cykelturen bl.a. genom:

"Vargmannen" Werner Freund,

Studiebesök i december 2011

Cykelturen har väckt uppmärksamhet bland media, organisationer och allmänheten

Skogens Vise i frihet. Så måste det vara.

 

The Wise of the Forest in freedom. So it must be.

 

Så här ser det ut i Skandinavien idag: ...

That's the way it looks today in Scandinavia: ...

... och så här skulle det kunna se ut om vi var kloka nog att samleva med skogens vise på naturens villkor:

 

 

 

... and this is how it could look like if we were wise enough to cohabit with the Wise of the Forest under the natural conditions:

aspx?programid=78&artikel=5192065

cyklar-om-vargar

notiser-2012-07-10/

default.aspx?articleid=6521434

/cykla-for-vargar-biking-for-wolves.html

Aktuella artiklar om hotet mot skogens visens familj:

 

"Förslag om vargfritt Jämtland" artikel i ÖP 17 jan 2012

"Ingen vargjakt i Norrbotten" artikel i Kuriren 13 jan 2012

"Den svenska vargen i Bryssel" artikel på EU-upplysningens hemsida 19 maj 2011; uppdaterad 12 okt 2011

"Snaran dras åt kring regeringens vargpolitik" artikel på NSF's hemsida 17 jan 2011