Karta om ett område på cirka 150 km2 som ligger norr av Junsele byn. Här blivit Skogens Vise förföljd och tyranniserat i flera månader av en kriminell lobby gäng av statsmyndigheter och av dem hjärnslösa Samer.

 

Map about an area of 150 km2 located in the north of the Junsele village. Here was the Wise of the Forest persecuted and tyrannized for many months of the criminal lobby gang of the state government agencies and of the brainless Sami bipods.

 

 

 

Varje tillfälle används av Naturvän för att sprida information och varning till den kriminell och psykotisk lobby-gängen. Affischer placerat synligt på ett mordtorn vid södra sida av Dödens Ringen.

 

 

The Friend of Nature used every opportunity to share information and warning to the criminal and psychotic lobby gangs. Poster placed visible on a murder tower at the south side of the Ring of Death.

 

Dödens Ringen

 

The Circle of Death

Hjärntvätta psykopater in action. Naturmördare på stinkande skotrar tar förföljelse mot Skogens Vise.

 

Brainwash psychopaths in action. The gangs of killers on the stinky scooters takes the persecution on against the Wise of the Forest.

 

For detailed information: blogg 2013: "Skogens Vise in Junsele trakten"

 

Ongoing activity Winter/Spring 2013:

 

 

 

 

 

 

The WISE of the Forest around Junsele shall live i freedom!

 

Skogens Vise in Junsele trakten ska leva i fred!

 

Follow the blogg (blogg 2013 "Skogens Vise in Junsele") to be informed about the situation into the forest around Junsele, where a female Wise of the Forest fights for her survival. Read about the latest news directly from her habitat >>blogg

 

Support the activity:

 

Namnlistan för att skydda Skogens Vise: (se fliken petition) eller klicka >>petition

 

Tyranners konvoj parkerat i Västanbäck.

 

Convoy of tyrants parked in Västanbäck.

 

 

Psykotiska prickskyttar attackerar från luften. Djupflyg på cirka 8 meter från marken.

 

Psychotics snipers attacking from the air. Deep Flight of approximately 8 meters from the ground.

Karta om Dödens Ringen, arealen är på 20 km2 ligger vid Bergtjärnen i Västerbäck.

 

Map of the Circle of Death, area is 20 km2 located by Bergtjärnen in Västerbäck village.