ekolandia.se © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use
Ekolandia - på naturens villkor

Inspirationskällor:

 

• Dian Fossey »

 

• Kevin Richardson »

 

• Maurizio Zanolla »

 

 

Start på vandringen mot Sylarna-massivet Juli 2011

 

 

Natursyn:

 

Ekolandias natursyn tar sin utgångspunkt i den kloka naturens filosofi istället för att utgå från den kända, icke-naturliga, ekonomiska, teoretiska eller kulturella mänskliga filosofin

 

Naturekologi & Människans och naturens villkor

 

Filosofi:

Ekolandias filosofi har sitt ursprung i den kloka och hållbara naturens filosofi, inte i den antropologiska, onaturliga, teoretiska eller kulturella mänskliga filosofin

 

Filosofibegrepp

bygger på:

“att inte störa och inte förstöra”

“alla iakttagare är inkräktare i ett djurs hemvist och skall komma ihåg att djurets rättigheter är starkare än mänskliga intressen“

 

Uppdrag:

Att bevara naturens globala mångfald lokalt och globalt.

 

Budskap:

Budskapet är att presentera tvärvetenskapliga lösningar och aktiviteter för att främja hållbar utveckling genom att undvika negativ påverkan på den orörda naturen

 

Syfte:

Syftet är att tillämpa naturarbete för att främja global mångfald i sin helhet enligt naturens villkor

 

Naturarbete:

En av de centrala uppgifterna är att genom projektstöd bevara hotade arter och deras livsmiljö

 

Näringsverksamhet:

Utveckling av professionell ekoturism enligt naturens villkor. Vinst används för att öka naturens värde, för att undvika obalans i naturen och för att samspelet mellan människa och naturen utvecklas

 

Mål:

Målet är att öka naturens värden i alla ekosystem, vilket är avgörande för att bevara hotade arter samt för människans överlevnad på jorden

 

Samarbete:

Med bl.a. skolor, föreningar, organisationer, företag, media och alla enskilda människor som vill bidra till rikare naturvärden utan mänskliga intressen. Samverkan sker på lokal, nationell och internationell nivå.

 

 

 

intressanta männsikor & sidor:

 

www.siperia.eu