Ekolandia - på naturens villkor 

ekolandia.se © 2011

 

Killer technics,

lethal weapons and total surveillance

 

HAARP

High Frequency Active Auroral Research Program

 

RFID

Radio Frequency Identification Device

 

Chemtrails

Chemical Pollution and Artificial Modification of Earth's Climate Systems

 

CERN

Center European Organisation for Nuclear Research

 

Osynlig farlig teknik

 

I tyrannins tid ödeläggs och plundras naturens rikedomar. Bördiga marker och levande skogar förintas. Det var inte länge sedan att den vänlige vandraren passerade och observerade de synliga och osynliga fällorna i den här trakten i norr, just i den staden som utsågs som ”miljöstad” och som kallas Östersund.

I själva verket, om man skulle reflektera över de mängder med allvarliga brister och naturförstörningar som har pågått, så borde istället ha utsedd den här staden till Plundringsstad istället och kallat den med det namnet den förtjänar: Plundringsund. Vandringen som gick genom staden väckte tankar om den osynlig negativa påverkan som de många synliga antenner och master som omringar Plundringsund har.

 

Den storskaliga tekniken är förödande för alla levande varelser, och den är ofta definitiv.