Ekolandia - på naturens villkor 

ekolandia.se © 2011

Sign the petitition! Klick on the link, print it out, sign it & get others to sign it, scan and send to: gianluca@ekolandia.se (or sent an email to get the postal adress)

>INFO ABOUT PETITION

 

BIKING FOR THE WISE OF FOREST: Ekolandia   E: info@ekolandia.se    homepage: www.ekolandia.se

SIGN UP!/skriv under! And send the list to gianluca@ekolandia.se              

 

LIST OF NAMES TO SUPPORT THE PROTECTION AND TO STOP THE PERSECUTED

OF THE WISE OF FOREST

 

NAMNLISTA FÖR ATT SKYDDA OCH FÖR ATT STOPPA FÖRFÖLJELSEN PÅ SKOGENS VISEN

 

 

WE SUPPORT THE DEMAND FOR THE IMMEDIATE STOP THE KILLING OF THE PERSECUTED WISE OF THE FOREST IN SKANDINAVIA

 

VI STÖDJER KRAVET OM ETT OMEDELBART SLUT PÅ AVRÄTTNING AV DEN FÖRFÖLJDA SKOGENS VISE I SKANDINAVIEN

 

THE PROJECT ”BIKING FOR THE WISE OF THE FOREST”, EKOLANDIA, COLLECTS LISTS OF NAMES TO ABOLISH THE SCANDINAVIAN LICENSED TO MASSACRE THE WISE OF THE FOREST. THESE LISTS OF NAMES WILL BE HANDED OVER TO THE EU-ENVIRONMENTAL COMISSIONAIRE JANEZ POTOCNIK. THE LISTS SUPPORT AN EUROPEAN CITIZENS PROPOSAL, WHERE 1 MIO VOTES CAN ENFORCE THE REOPENING OF A MATTER. TODAYS FAILURE OF THE "WILDLIFE" MANAGEMENT HAS BEEN BY THE CORRUPT EU-COMISSION.

 

Projektet ”Biking for the Wise of the Forest”, Ekolandia samlar in namnlistor för avskaffandet av skandinavisk massaker på skogens vise. Dessa namnlistor kommer sedan att överlämnas till EU:s ansvarige miljökommissionär Janez Potocnik. Namnlistorna ska stödja ett europeiskt medborgarförslag, där 1 miljon röster kan framtvinga en omprövning av ett ärende. Det nuvarande misslyckandet av så kallas mycket paradox "rovdjurs-/vargpolitiken" har granskats av den korrupt EU-kommissionen. 

List of names: We support the demand for the immediate stop the killing of the persecuted Wise of the Forest in Scandinavia

Name

Adress

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnlista: Vi stödjer kravet om ett omedelbart slut på avrättningarna av den förföljda skogens vise i Skandinavien 

 

BIKING FOR WISE: Ekolandia E: gianluca@ekolandia.se E: info@ekolandia.se homepage: www.ekolandia.se