ekolandia.se © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use
Ekolandia - på naturens villkor villkor

 

• PETITION/namnlista: List of names: We support the demand for the immediate stop for hunting the protected wolf in Scandinavia (download/print/sign/scan/sent to gianluca@ekolandia.se) »

 

 

 

 

 

Sign the petitition! Klick on the link, print it out, sign it & get others to sign it, scan and send to: gianluca@ekolandia.se (or sent an email to get the postal adress)

>PETITION 

 

>INFO ABOUT PETITION

 

 

BIKING FOR WOLVES: Gianluca Gaudenzi, Ekolandia                                                 E: gianluca@ekolandia.se     E: info@ekolandia.se    homepage: www.ekolandia.se

 

SIGN UP!/skriv under! And send the list to gianluca@ekolandia.se               

LIST OF NAMES TO SUPPORT THE PROTECTED WOLF/
namnlista för att stödja den fridlysta vargen

WE SUPPORT THE DEMAND FOR THE IMMEDIATE STOP FOR HUNTING THE PROTECTED WOLF IN SCANDINAVIA/
Vi stödjer kravet om ett omedelbart slut på jakten på den fridlysta vargen i Skandinavien

THE PROJECT ”BIKING FOR WOLVES”, EKOLANDIA, COLLECTS LISTS OF NAMES TO ABOLISH THE SCANDINAVIAN LICENSED HUNTING ON WOLVES. THESE LISTS OF NAMES WILL BE HANDED OVER TO THE EU-ENVIRONMENTAL COMISSIONAIRE JANEZ POTOCNIK. THE LISTS SUPPORT AN EUROPEAN CITIZENS PROPOSAL, WHERE 1 MIO VOTES CAN ENFORCE THE REOPENING OF A MATTER. TODAYS FAILURE OF THE WILDLIFE MANAGEMENT HAS BEEN BY THE EU-COMISSION.

Projektet ”Biking for Wolves”, Ekolandia samlar in namnlistor för avskaffandet av skandinavisk skyddsjakt på vargen. Dessa namnlistor kommer sedan att överlämnas till EU:s ansvarige miljökommissionär Janez Potocnik. Namlistorna ska stödja ett europeiskt medborgarförslag, där 1 miljon röster kan framtvinga en omprövning av ett ärende. Det nuvarande misslyckandet av rovdjurs-/vargpolitiken har granskats av EU-kommissionen. 

 

 

List of names: We support the demand for the immediate stop for hunting the protected wolf in Sweden & Finland

 

Name/namn   Adress/adress       Signature/namnteckning                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnlista: Vi stödjer kravet om ett omedelbart slut på jakten på den fridlysta vargen i Sverige och Finland  

BIKING FOR WOLVES: Gianluca Gaudenzi, Ekolandia E: gianluca@ekolandia.se  E: info@ekolandia.se

homepage: www.ekolandia.se

 

 

 

 

 

Ekolandia

enskild firma

innehar F -skattebevis

momsregistrerad företag

 

Kontakt:

Gianluca Gaudenzi

gianluca@ekolandia.se

 

 

                                             

                                                      

 

                                   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Start på vandringen mot Sylarna-massivet Juli 2011

Foto: Gianluca Gaudenzi

 

 

 

 

 

                       

 

                         ekolandia.se