Ekolandia - på naturens villkor 

ekolandia.se © 2011

Inspirations källor:

• Dian Fossey »

• Kevin Richardson »

• Maurizio Zanolla »

Naturvän och gränsbrytare

Friend of the Nature and Border-Breaker

Vandringen utan gränser och barriärer och med natursyn i Pyreneers fjällen

 

To walk without borders and barriers with the view of the nature into the Pyrenees mountains